De Wilde Kust

De Wilde Kust.nl (2022) is een website van Songine Uitgeverij over de historie van de Europese kolonieën  en slavernij langs de rivieren van het noordelijke deel van Zuid-Amerika, het een gebied dat vroeger Guyana of de Wilde Kust werd genoemd: Cayenne, Commewijne, Suriname, Berbice, Demerara en Essequibo. Tegenwoordig liggen die rivieren in de landen Frans Guyana, Suriname en (voorheen Brits) Guyana.

Er is langzamerhand veel bekend over de slachtoffers van de slavernij, hoe zij werden gekocht in Afrika, als vee verscheept naar de Wilde Kust en verder, en hoe zij op de plantages werden gedwongen zwaar werk te doen onder dreiging van afschuwelijke straffen. Iets minder bekend is hoe slaafgemaakten zich verweerden en in opstand kwamen tegen hun meesters. Maar nog veel minder is er bekend van de daders, van de duizenden Europese scheepskapiteins, planters, opzichters, financiers, beleggers, handelaren en bestuurders. Wat bewoog hen om het zo mensonterende systeem van slavernij in praktijk te brengen?  Winstbejag? Minachting voor de niet-witte mens? Er is nauwelijks onderzoek naar gedaan. En waar zijn ze gebleven, de nazaten van deze daders? Kent u iemand met een slavenhoudende of financieel profiterende voorouder? Nee... en toch moeten miljoenen Europeanen tenminste één zo'n voorouder hebben. 

Met deze site probeert Songline een beeld te schetsen van slavernij, zowel vanuit een wit als een zwart perspectief. En hoe we daar vandaag me om kunnen gaan.

planter
Surinaamse planter in ochtendgewaad (Stedman)